Termíny odborných seminárov

Spoločnosť Acare s.r.o., divízia Health organizuje pre lekárov certifikované výukové semináre aplikácie biodermálnych nití.
 – v liečbe pohybového aparátu – terapia bolesti, pod vedením MUDr. Borisa Ivaniča, MSc. 

07.03.2020

25.04.2020

30.05.2020

 – v estetike pod vedením MUDr. Ruženy Sochorovej, CSc.

Prihláška na odborný seminár

    A care, s.r.o., divízia Wound care

    Sídlo spoločnosti a prevádzka

    Sídlo: A care s.r.o.
    Hraničná 5, 922 10 Trebatice
    acare@acare.sk